Inferno
·   

Mare
MARKO MANDI?

Sonja
MEDEA NOVAK

Marko
MARKO BUKVI?

Andrejka
LARA VOLAVŠEK

Vladimir
RENATO JEN?EK

Direktor Igor Kirov
JERNEJ ŠUGMAN

Medicinska sestra Jana
JANA ZUPAN?I?

Moški v obleki
SEBASTIAN CAVAZZA

Soseda
SILVA ?UŠIN

Sosed
MARKO OKORN

Stane
SILVO BOŽI?

Upravnica vrtca
JOŽICA AVBELJ

Natakarica Greta
MARINKA ŠTERN

Dragan
VALTER DRAGAN

Referentka
MIRJAM KORBAR

Policist v civilu 1
PETER MUSEVSKI

Policist v civilu 2
ROBERT PREBIL

Valerija Kirov
HELENA PERŠUH

Prvi varnostnik
DEJAN SPASI?

Varnostnik 2
KLEMEN MAUHLER

Varnostnik 3
MIHA RODMAN

Varnostnik 4
BENJAMIN KRNETI?

Karel
JAN BU?AR

Vzgojiteljica
MAŠA DERGANC

Vodja skladiš?a
LOTOS V. ŠPAROVEC

?istilec
LUDVIK BAGARI

Duhovnik
MILAN ŠTEFE

Kirurg profesor
STANE POTISK

Mladi policist
UROŠ KAURIN

Vodja deložatorjev
GABER K. TRSEGLAV

Deložator 1
VID KLEMENC

Deložator 2
STANE TOMAŽIN

Deložator 3
MATIJA RUPEL

Deložator 4
GREGOR ANDOLŠEK

Janin prijatelj
BORUT VESELKO

Natakarica v bifeju
ANA FACCHINI

Moški 1 v bifeju
UROŠ POTO?NIK

 

Igrajo tudi

Moški 2 v bifeju
DORIAN R. ŠPANZEL

Franci brez roke
SIMON VENE

Starejši delavec
DRAGAN REMŠKAR

Mlajši delavec
JURE KOPUŠAR

Delavci
SRE?KO KERMAUNER
UROŠ NOVAK
LOJZE ANŽUR
POLONCA JAZBEC
KARMEN RALJEVI?
DENIS TEKAVEC
CARL JONES
ALEKSANDER STOJILKOVSKI
MARKO ODI?
MIŠO MI?I?

Varnostnik pred tovarno
JOŽE ZALAR

Gosta v tovarniškem bifeju
DRAGO ŠIROK
SALE BULATOVI?

Nezaposleni na zavodu
KAJETAN BAJT
RASTKO TEPINA
TIJANA ZINAJI?

Ženska na demonstracijah
TATJANA REBOLJ CVETKO

Francoski sindikalist
SEBASTIAN BLOND

Blagajnik na ?rpalki
GAŠPER PAVC

Klošarji
BOJAN VISTER
MIHA ZRIMŠEK
BOJAN IVANOVSKI

Kuharica
BILJANA JAN?IGAJ

Šofer v skladiš?u
ANDREJ ZAVAŠNIK

Mesar
ŠTEFAN SMEJ

Ženska v mesnici
ALMA SEFERAGI?

Sestri na operaciji
ANA MARIJA ROGELJ
TATJANA TROTOUŠEK

Anestezist
BOJAN KONTESTABILE

Socialna delavka Irena
IRENA GATEJ

Posvojitelji otrok
KATARINA ZRIM
JERNEJ JAZBEC
MARIJA CEGLAR
MARJAN PODOBNIK
?istilca MARJAN ROS
MIROSLAV GRAJZAR

Par na pokopališ?u
DUŠANKA SRB?I?
JOŽKO SRB?I?

Voznik pred parlamentom
DEJAN KENDA

kaskaderka za Medeo Novak
KRISTIN ATANASOVA

vodja kaskaderjev
PARVAN PARVANOV

asistent kaskaderke
GEORGI DANAILOV Kolton Miller Womens Jersey